รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา สามารถรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียนในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ.2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

e

ระบบรับสมัครนักเรียน Online

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนโดยตรง ป.๑ ,ม.๑, ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

>>สมัครเรียน<<

การรับสมัครนักเรียนโดยตรง ชั้นประถมศึกษาปีที่๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหว