HALLOWEEN

123123

งานเกษียณ

12

ประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ2ดาว

sddssd

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฟหกฟหก

สถานศึกษาปลอดภัญชาและยาเสพติด

123123

ศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์

123123

มอบเกียรติบัตรบันทึกความดีและนักกีฬา
กกฟหกฟหกฟหกฟหกฟห

วันวิทยาศาสตร์และอาเซียน

123123

อบรมโครงงานคุณธรรม

123123

นำเสนอโครงงานคุณธรรม

123123

ประเมินครูผู้ช่วย

123123

วันแม่แห่งชาติ 
123123

การรับวัคซีน 10/8/65

123123

ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 6/8/65

 123123

มอบเกียรติบัตร 2/8/65

123123

วันคล้ายวันเกิดพระราชินี3/6/65

123123

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

12

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง

พอเพียง

สุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด

123123

พิธีถวายเทียนพรรษา

วันพระ

กิจกรรมวันลุกเสือแห่งชาติ

gเ

 

asd

ภาพบุคลากร 2565

หฟกด

รับนักเรียน 1/2565

ดกหเ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2565

========================================เดือนเมษายน===========================================

 

หดกเ

ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2565