บันทึกข้อมูลข้อตกลง วPA รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
>>>เข้าบันทึก 

บันทึกข้อมูลข้อตกลง วPA คณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

>>>เข้าบันทึก 

แบบรายงานผล วPA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

>>แบบรายงานผล ว PA ไม่มีวิทยฐานะ

>>แบบรายงานผล ว PA คศ.2

>>แบบรายงานผล ว PA คศ.3

แบบประเมินผล วPA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

>>แบบประเมินผล ว PA ไม่มีวิทยฐานะ

>>แบบประเมินผล ว PA คศ.2

>>แบบประเมินผล ว PA คศ.3
 

แนวทางการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>ตำแหน่งครู

 

หดกเ

>>ตำแหน่งผู้บริหาร

หดกเ

อ้างอิง​ กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

แบบฟร์อมเอกสารข้อตกลง วPA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

>>แบบบันทึกข้อตกลง-วPA-1ส-ไม่มีตำแหน่ง.docx ดาวน์โหลด

>>แบบบันทึกข้อตกลง-วPA-1ส-คศ.2.docx ดาวน์โหลด

>>แบบบันทึกข้อตกลง-วPA-1ส-คศ.3.docx ดาวน์โหลด

>>แบบบันทึกข้อตกลง-วPA-1ส-คศ.4.docx ดาวน์โหลด

>>แบบบันทึกข้อตกลง-วPA-1ส-คศ.5.docx ดาวน์โหลด
 

>>ตัวอย่างข้อตกลงการพัฒนางาน ว-PA ครูหนุ่ม 

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวPA

Download
1.เอกสารประกอบการอบรม sdfsdf

วิดิโอ ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA

ภาคเช้า ชวนติดตามการบรรยายสรุปภาพรวมของระบบ PA และตอบข้อข้องใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ PA

ภาคบ่าย กิจกรรมวงเสวนา จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง

รับชม  ผ่านแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย

ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว22/2564

1.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564

2.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564

3.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564

4.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สพฐ.)

5.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (กศน.)

6.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สช.)

คู่มือประเมินวิทยฐานะครู ตาม ว9/2564 และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือ ว9/2564 พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน