งานปัจจัยพื้นฐาน

Comments

ผู้ปกครอง​นักเรียน (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)

จ, 09/07/2020 - 07:51

ขอความเมตตา​กรุณา​
ขอให้ผู้มีส่วน​รับ​ผิดชอบ​งานซ่อมบำรุงเครื่องต่างๆอุปกรณ์​ของทางโรงเรียนขอทำการซ่อมบำรุงโทรศัพท์​สาธารณะ​ของทางโรงเรียน​เนื่องจากข้าพเจ้าติดทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัว​ให้อยู่รอดจึงไม่สามารถไปเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครอง​อยู่​ได้ โทรศัพท์​จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการพยุงจิตใจเด็กให้เกิดความอบอุ่นและมีกำลังใจในการอดทนเป็นเด็กที่ดีเรียน อยู่​ในสถาน​ที่ ที่ห่างไกลครอบครัวได้

แม่ (ยังไม่ยืนยันความถูกต้อง)

จ, 09/07/2020 - 08:11

ขอซ่อมและติดตัวล็อค​ตู้เก็บของนักเรียนให้ใช้ได้จริงให้ตู้มีชั้นวางและที่แขวนเหมาะสมกับการใช้สอยตามสมควรข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทางผู้บริหารตรวจสอบความเป็นอยู่ของเด็กๆใต้อานัตของท่านเนื่องจากการที่มีผู้ด้อยโอกาส​หลายประเภท​อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การดูแลอบรมให้เด็กรู้ถึงข้อกฎหมายโทษอาญา​ของผู้ลักขโมย​และอบรมบ่มจิตใต้สำนึกที่ดีในการที่จะไม่หยิบฉวยของผู้อื่นเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับคณะผู้บริหารของโรงเรียน
จึงใคร่ขอให้ทางคณะผู้บริหาร ดูแลปรับปรุงแก้ไข​ให้ที่เก็บของของเด็กในหอให้มีความแน่นหนาเหมาะสมกับสถานการณ์​สภาพ​แวดล้อม​
ข้าพเจ้าทำงานให้หนักขึ้นเมื่อลูกโตขึ้นเพื่อให้ลูกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถให้ลูกได้แต่ข้าพเจ้าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าลำบากตรากตรำหาให้ลูกแต่ลูกไม่ได้ใช้ไม่ได้กิน เพราะของต่างๆหายไป ขอความกรุณา​คณะบริหาร​ของโรงเรียนตรวจสอบ​ดูแล ปรับปรุง​ติดตามผลด้วย ขอขอบพระคุณ​เป็นอย่างสูง ​#แม่

แสดงความเห็น

  • แท็กคำสั่ง HTML ที่อนุญาตให้ใช้งานได้: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • แบ่งบรรทัดและย่อหน้าอัตโนมัติ
  • ที่อยู่เว็บและที่อยู่อีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์โดยอัตโนมัติ