ปัจฉิมนิเทส ม.6 ม.3และป.6

123123

การมอบเกียรติบัตรต่อต้านยาเสพติด

ต่อต้านยาเสพติด

ออมดีมีทรัพย์ในหอนอน

123123

พฤติกรรมดีในหอนอน

123123

บำเพ็ญประโยชน์

asd

 

รอบกองไฟลูกเสือวิสามัญ

123123

เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม

123123

สมุดบันทึกความดี 15/2/66

123123

กรมการปกครองมาให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่งคง

กรมการปกครองมาให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่งคง

นักเรียนจิตอาสาในหอนอน

123123

มอบเกียรติบัตรบันทึกความดี

123123

ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ที่ สถานีตำรวจภูธรป่าวาง

123123

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาด

123123

ของขวัญจากสหกรณ์

123123

ตรุษจีน

หฟ

นักเรียน เรียนดี

123123

ครูดีเด่น

ฟหก

ค่ายคณิตศาสตร์

asd

งานคริสต์มาส

คริสต์มาส

การตวรจเยี่ยมโรงเรียนโดย"องคมนตรี"

การตวรจเยี่ยมโรงเรียนโดย"องคมนตรี"

ตลาดนัดโครงงาน "สานฝันอาชีพ สู่ความพอเพียง"

ตลาดนัดโครงงาน

สวดมนต์ ถวายพระพร สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สวดมนต์

มอบเกียรติบัตรบันทึกความดี

123123

ราชประชานุเคราะห์56 (ศึกษาดูงาน)

123123

ศึกษาสงเคราะห์จิตอารี(ศึกษาดูงาน)

 

123123

พิธีมอบแถบสี 7/12/65

123123

วันพ่อแห่งชาติ

easasdasd

123123

12

sddssd

ฟหกฟหก

123123

123123

กกฟหกฟหกฟหกฟหกฟห

123123

123123

123123

123123

123123

123123

123123

123123

123123

12

พอเพียง

123123

วันพระ

เ

asd

หฟกด

ดกหเ

หดกเ